måndag 5 december 2016

Etiken

Buddhismens etik

Buddhismens etik (kort)


Hinduismens etik

Hinduismens etik (kort)


Bakgrund


Det finns många likheter mellan buddhismen och hinduismen, men hur ser det ut vad gäller etiken inom de båda religionerna? Finns det bara likheter eller finns det också saker som skiljer dessa religioner åt? Det ska ni undersöka.


Lärandemål


  • Jag kan beskriva och illustrera en religions etik.
  • Jag kan diskutera och jämföra hinduismens och buddhismens etik.Läs och illustrera


1. Några grupperna ska läsa och arbeta med Buddhismens etik. Andra grupper ska läsa och arbeta med Hinduismens etik.

2. Läs texterna om religionernas etik.

3. Gör en illustration av den religiösa etik som ni har läst om. Ni får själva bestämma hur ni ska illustrera etiken. Ska ni göra ett kollage, måla en bild, skriva en sång eller göra det på något annat sätt?

  1. Vad kännetecknar den buddhistiska och den hinduiska etiken?

4. Presentera er illustration för de andra grupperna i klassen.

5. Utvärdera. Diskutera följande i gruppen:

-Vilka likheter och skillnader finns det mellan de två religionerna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar