måndag 10 oktober 2016

Boken 94- 104 (eller häftet)

Vi övar: Kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och över på förklaringar, samband och generella mönster (likheter och vad som är typiskt) för religionerna.

- Vad betyder förbundet? Mellan vilka är ett förbund?

- Vad är omskärelse och varför görs det?

- Vad är Torah? Varför är den viktig?

- Torah är inhuggen i stentavlor - vad är symbolvärdet med det?

- Vad är lidande och lycka och framgång ett tecken på?

- Vem är Mose? Varför var han viktig för judendomen?

- Vad är sabbaten? Hur inleds den? När avslutas den?

- Varför är staden Jerusalem viktig i judendomen?

- Läs 2 Mos 20 och gör listor över vilka skyldigheter och rättigheter Gud och det judiska folket har mot varandra.

- Pesach är en högtid, men också en del av judarnas historia. Vilka händelser från historien står i centrum och är anledningen till att judarna firar Pesach?

- Judarna har under en stor del av levt i diaspora. Vad kan det innebära för deras sätt att se på sin egen religion. Vad kan det lära oss idag om människor som är på flykt?

_________________________________________________________________________________

Extra:

- Läs 2 Mos 12. Judarna firar påsk - Pesach - som betyder "gå förbi". Hur har högtiden fått sitt namn.

- Reformjudar, ortodoxa, konservativa, liberala judar. Undersök några inriktningar och beskriv kort vad de står för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar