torsdag 29 september 2016

Lektionen den 29/9

1. Vad betyder ordet moral?

2. Vad betyder ordet etik?

3. Vilken skillnad kan man säga att det är på moral och etik?

4. Förklara vad regeletik är.

5. Vad är Gyllene regeln?

6. Konsekvensetik – vad är det?

7. Vad är sinnelag?

8. Sinnelagsetik – förklara vad det är.


9. Vad kan egenskaper som mod, ärlighet, uthållighet kallas för med ett ord?

- Jämför med en kompis vad ni kommit fram till.
- Vi går igenom i helgrupp.

_________________________________________________________________________________1. Behövs etik och moral och i så fall varför?

2. Varför finns det olika etiska modeller?

3. Varför kan det bli fel även om man försöker följa en etisk modell?

4. Varför fungerar inte sinnelagsetiken riktigt?

5. Varför är det svårt att vara säker på att det alltid blir rätt om man följer

modellen med konsekvensetik?

6. Varför ska man inte stjäla?

7. Varför ska man hjälpa varandra?

8. Varför kan två etiska regler krocka med varandra?

9. Varför är det viktigt att stå för det man gör?

- Jämför med en kompis. Vilka "varför- frågor" var svårast att svara på.
- Kom fram till ett gemensamt svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar