måndag 12 september 2016

Frågor

  1. Varför kan inte demokrati bara beskrivas som “att folket ska bestämma”, det vill säga majoriteten av folket ska bestämma?

  1. Vad är det för likhet mellan barnens arbete vid tändsticksfabriken i Jönköping och barnarbetet i dagens U - länder?

  1. Varför behövdes det en särskild barnkonvention för barnens rättigheter?

  1. Vad bör och kan du tänka på om du är i en affär där det finns jättebilliga skor?

  1. Varför har samernas det starkaste skyddet som nationell minoritet.

  1. På vilket sätt riskerar samernas språk att försvinna? Vad görs för att förhindra det?

  1. Varför finns det goda anledningar att beundra Malala?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar