fredag 26 augusti 2016

GLOBEN, sid 6-21

  1. Läs igenom sidorna 6-15


På sid. 16-17

2) Lyft tre exempel på hur världens barn mår

På sid. 18-21

3) Lyft tre-fem exempel om demokratins framväxt. Vilka händelser tycker du är viktiga?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar